Home Site Contact Sitemap

Polityka Prywatności

 

KLAUZULA RODO INFORMACJA DLA KLIENTA

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. L 119 z dnia 04.05.2016) Informujemy Państwa, iż:

 

 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest GLOBET Kostka Brukowa, ul. Jana Pawła II 54, 33-340 Stary Sącz, NIP: 734-102-26-15, e-mail: dzialjakosci@globetkostka.pl zwany w dalszej części Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych;

2.      Państwa dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedażowych GLOBET Kostka Brukowa Janusz Szkaradek, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B wyżej wymienionego rozporządzenia,

3.      Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia realizację umowy,

4.      Wszystkie rozmowy pomiędzy Stronami a GLOBET Kostka Brukowa Janusz Szkaradek są nagrywane
i archiwizowane przez GLOBET Kostka Brukowa Janusz Szkaradek, gdzie w kwestiach spornych GLOBET Kostka Brukowa Janusz Szkaradek może wykorzystać treść rozmowy w celu rozstrzygnięcia sporu.

5.      Strona zobowiązana jest do poinformowania wszystkich podmiotów występujących w ich imieniu, że GLOBET Kostka Brukowa Janusz Szkaradek ma nagrywane i archiwizowane rozmowy, w związku z tym faktem podmioty występujące w ich imieniu wyrażają zgodę na nagrywanie i archiwizowanie rozmów, gdzie w kwestiach spornych GLOBET Kostka Brukowa Janusz Szkaradek może wykorzystać treść rozmowy w celu rozstrzygnięcia sporu.

6.      Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów,

7.      Jako właścicielowi danych osobowych przysługuje Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu, żądania, zaprzestania
i przenoszenia danych jak również, prawo cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego,

8.      Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Państwa danych,

9.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń.

 


 
 
* Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 23% podatku VAT.
  Polski producent kostki brukowej | kostka brukowa
projektowanie stron www iPolska.com.pl
 

Warunki i zakres gwarancji małej architektury
Warunki i zakres gwarancji 
Instrukca montażu - pustak ogrodzeniowy
Warunki sprzedaży
Warunki gwarancji Systemów Kominowych
Warunki sprzedaży systemów kominowych
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu stopni betonowych
Instrukcja systemy kominowe
Instrukcja bramy
Instrukcja bramy - Furtka
Ogólne warunki gwarancji, sprzedaży, zabudowy i użytkowania dla nieruchomości


Firma GLOBET
Biuro projektowe
Polityka Prywatności
Kontakt
Gdzie kupić
Do pobrania