Home Site Contact Sitemap

Polityka Prywatności

RODO INFORMACJA DLA KLIENTA

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. L 119 z dnia 04.05.2016) Informujemy Państwa, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GLOBET Kostka Brukowa, ul. Jana Pawła II 54, 33-340 Stary Sącz, NIP: 734-102-26-15, e-mail: dzialjakosci@globetkostka.pl zwany
  w dalszej części Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych;

 2. Państwa dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedażowych oraz realizacji zamówień wynikających ze sprzedaży wyrobów i produktów GLOBET Kostka Brukowa Janusz Szkaradek, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B wyżej wymienionego rozporządzenia,

 3. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia realizację umowy,

 4. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów,

 5. Jako właścicielowi danych osobowych przysługuje Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu, żądania, zaprzestania
  i przenoszenia danych jak również, prawo cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego,

 6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Państwa danych,

 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń.

 


 
 
* Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 23% podatku VAT.
  Polski producent kostki brukowej | kostka brukowa
projektowanie stron www iPolska.com.pl
 

Warunki i zakres gwarancji małej architektury
Warunki i zakres gwarancji 
Instrukca montażu - pustak ogrodzeniowy
Warunki sprzedaży
Warunki gwarancji Systemów Kominowych
Warunki sprzedaży systemów kominowych
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu stopni betonowych
Instrukcja systemy kominowe
Instrukcja bramy
Instrukcja bramy - Furtka
Warunki i Zakres Gwarancji oraz Warunki Sprzedaży - Sprzedaż obiektów budowlanych
Warunki gwarancji przy zakupie nieruchomości w tym lokalu lub budynku mieszkalnego


Firma GLOBET
Biuro projektowe
Polityka Prywatności
Kontakt
Gdzie kupić
Do pobrania