Home Site Contact Sitemap

Polityka Prywatności

 

KLAUZULA RODO INFORMACJA DLA KLIENTA-ZAKTUALIZOWANA

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. L 119 z dnia 04.05.2016) Informujemy Państwa, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GLOBET Kostka Brukowa, ul. Jana Pawła II 54, 33-340 Stary Sącz, NIP: 734-102-26-15, e-mail: dzialjakosci@globetkostka.pl zwany w dalszej części Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

 2. Państwa dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedażowych, jak i zakupowych GLOBET Kostka Brukowa Janusz Szkaradek, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B wyżej wymienionego rozporządzenia,

 3. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia realizację umowy.

 4. Strona kupująca/sprzedająca zobowiązana jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz realizowanych transakcji.

 5. Zabrania się stronie kupującej/sprzedającej nagrywania obrazu, dźwięku, rozmów podczas czynności służbowych pracowników GLOBET Kostka Brukowa.

 6. Zabrania się stronie kupującej/sprzedającej nagrywania obrazu, dźwięku, rozmów na terenie Zakładu GLOBET Kostka Brukowa, jej punktów sprzedaży, terenach będących własnością GLOBET Kostka Brukowa oraz w obrębie w/w obiektów i terenów.

 7. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów,

 8. Jako właścicielowi danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu, żądania, zaprzestania
  i przenoszenia danych jak również, prawo cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego,

 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Państwa danych,

 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń.

 11. Zabrania działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby godzić w dobre imię GLOBET Kostka Brukowa.

 

 


 
 
* Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 23% podatku VAT.
  Polski producent kostki brukowej | kostka brukowa
projektowanie stron www iPolska.com.pl
 

Warunki i zakres gwarancji małej architektury
Warunki i zakres gwarancji 
Instrukca montażu - pustak ogrodzeniowy
Warunki sprzedaży
Warunki gwarancji Systemów Kominowych
Warunki sprzedaży systemów kominowych
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu stopni betonowych
Instrukcja systemy kominowe
Instrukcja bramy
Instrukcja bramy - Furtka
Ogólne warunki gwarancji, sprzedaży, zabudowy i użytkowania dla nieruchomości

Ogólne warunki Sprzedaży, Gwarancju i Eksploatacji: Pojazdów, Maszyn i Urządzeń

Schemat montażu - pustak ogrodzeniowy 


Firma GLOBET
Biuro projektowe
Polityka Prywatności
Kontakt
Gdzie kupić
Do pobrania